สัตวแพทย์เตือนเจ้าของแมว ไม่อยากแพร่โควิด-19 ให้กักสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านด้วย!

สมาคมสัตวแพทย์สหราชอาณาจักร เตือนเจ้าของแมวที่กำลังป่วยหรือกักตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ให้กักแมวของตัวเองไว้ในบ้านเช่นกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สาเหตุที่ต้องกักแมวไว้ด้วย สมาคมดังกล่าวระบุว่า ขนแมวอาจมีไวรัสติดอยู่ และนำเชื้อโรคนี้แพร่กระจายออกไปให้คนอื่น หรือนำโรคเข้ามาในบ้านของตัวเอง

“เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 หรือใครที่กำลังกักตัวเองอยู่ เราขอแนะนำให้กักแมวไว้ในบ้านด้วยถ้าเป็นไปได้ ในช่วงเวลานี้” สมาคมสัตว์แพทย์สหราชอาณาจักร ระบุ

“ไวรัสอาจติดอยู่บนขนแมว เหมือนที่เกาะอยู่กับพื้นผิวอื่นๆอย่างเช่น โต๊ะ หรือลูกบิดประตู”

อย่างไรก็ตาม สมาคมนี้ระบุต่อไปว่าวิธีนี้อาจใช้ไม่ได้กับแมวทุกตัว และแนะนำให้กักแมวไว้ก็ต่อเมื่อแมวไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดเมื่อต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลา

ที่ผ่านมา มีการพบว่าแมวและสัตว์อื่นๆติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาจากเจ้าของ แต่เกิดขึ้นน้อยมาก และยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแมวและสัตว์เลี้ยง สามารถส่งผ่านไวรัสดังกล่าวมายังมนุษย์ได้